Verliezen lopen verder op bij Slotervaartziekenhuis

De omzet van het Slotervaart- ziekenhuis slonk vorig jaar met 29 procent. Dat is uitzonderlijk veel voor een ziekenhuis.

De financiële situatie van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is nog niet sterk verbeterd sinds de reddingsoperatie. De omzet slonk vorig jaar 29 procent, een extreme krimp voor een ziekenhuis, terwijl de verliezen snel opliepen.

Dat blijkt uit het met grote vertraging gepubliceerde jaarverslag. De accountant vraagt net als het jaar speciaal aandacht voor de financiële risico’s. Die zijn zo groot dat er „gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling” van het ziekenhuis, noteert KPMG.

Niettemin verbeterden de kasstromen en werd de balans sterker. Het ziekenhuis ontdekte dat het in 2013 – het jaar dat het ziekenhuis gered werd door een groep ondernemers onder wie Loek Winter – het verlies overschatte. Daartoe is een „foutherstel” nodig. Het levert een eenmalige meevaller van 3,2 miljoen euro op. Gecorrigeerd hiervoor zag het Slotervaart zijn verlies oplopen van 1,9 miljoen naar 4,6 miljoen in 2014.

Voormalig bestuursvoorzitter Aysel Erbudak betoogde in een rechtszaak dat het ziekenhuis zijn cijfers te somber voorstelde om in 2013 een snelle overname mogelijk te maken. Erbudak werd geschorst en ontslagen, mede vanwege vermoedens over malversaties.

De voormalige bestuurders Dees Brandjes en Jos Beijnen werkten vorig jaar 125 procent. Beiden zijn sinds hun vertrek uit de raad van bestuur voor 25 procent als „adviseur” verbonden aan het ziekenhuis. Zij krijgen zo een vergoeding van 120.192 euro.

Brandjes was vorig jaar met 316.645 euro een van de best verdienende artsen in loondienst van Nederland. Beijnen, de voormalig ziekenhuisapotheker, verzweeg jarenlang zijn nevenfunctie bij een besloten vennootschap van het ziekenhuis die miljoenen verdiende met de productie en distributie van heroïne.

    • Jeroen Wester