Universiteiten Harvard en MIT bereiken weinig achterstandwijken met hun online cursussen

Universitaire cursussen die gratis online beschikbaar zijn, lijken de ongelijkheid in de samenleving eerder te vergroten dan te verkleinen. Dat schrijven twee Amerikaanse onderwijskundigen op basis van onderzoek naar de deelnemers van 68 van zulke zogeheten massive open online courses (MOOC’s). Het onderzoek is vrijdag verschenen in Science.

MOOC’s zijn sinds een aantal jaren in opkomst, vanuit de VS. Ook Nederlandse universiteiten en hogescholen ontwikkelen ze. Een van de argumenten hiervoor is dat de cursussen kennis gratis beschikbaar maken voor iedereen, ook voor lager opgeleiden.

Maar dat komt niet uit het onderzoek van John Hansen van Harvard University en Justin Reich van MIT. Ze gingen na wie zich hadden ingeschreven voor 68 MOOC’s, die tussen 2012 en 2014 door Harvard en MIT waren aangeboden.

Van de ruim 1 miljoen deelnemers wereldwijd zoomden Hansen en Reich in op 164.198 Amerikaanse deelnemers, tussen de 13 en 69 jaar oud. Van de onderzochte deelnemers hadden Hansen en Reich een beeld gekregen van drie dingen: het opleidingsniveau van de ouders, het mediaan inkomen van de buurt waar een deelnemer woont, en het gemiddelde opleidingsniveau van mensen in die buurt.

Vergeleken met de totale Amerikaanse bevolking blijkt dat de MOOC-deelnemers gemiddeld rijker en hogeropgeleid zijn. Het mediaan inkomen van hun buurt was gemiddeld 69.641 dollar per jaar, terwijl dat nationaal op 57.643 dollar ligt.

Verder bleek dat met name jonge deelnemers (tussen 13 en 17 jaar) beduidend meer kans hadden een cursus te voltooien als de ouders een bachelordiploma op zak hadden. De twee onderwijskundigen zijn nu bezig te onderzoeken hoe de verschillen per individuele cursus uitpakken.