Alle diersoorten in gevangenschap fotograferen? Dat is best lastig

12.000 diersoorten fotograferen is al een flinke opgave, maar dieren werken ook nog eens zelden mee.

Deze slang vindt de camera maar wat interessant, maar een goede foto zal zo niet lukken. Foto screenshot YouTube/National Geographic

Een instagramfoto van je hond of een selfie met je kat is er niets bij. De Amerikaanse natuurfotograaf Joel Sartore probeert alle diersoorten die in gevangenschap leven - dat zijn er 12.000 in totaal - te fotograferen. Dat is al een flinke opgave, maar de dieren werken ook nog eens zelden mee.

Het is een droombaan voor elke fotograaf. Betaald worden om alle 12.000 diersoorten die in gevangenschap leven op de foto te zetten. Sartore doet het, in samenwerking met National Geographic. Al blijkt uit een vrolijke compilatie die donderdag op YouTube werd gezet dat het vastleggen van de dieren op de gevoelige plaat soms best nog wat voeten in de aarde te hebben.

25-jarig project

Het is onderdeel van het project Photo Arc - vernoemd naar Noah’s ark - dat in 2005 is opgezet door National Geographic. Doel is om alle diersoorten in gevangenschap op gelijke wijze vast te leggen, en zo ze te documenteren voor volgende generaties. Tegelijkertijd moet het project aandacht trekken voor met uitsterven bedreigde diersoorten. Tot nu toe zijn er al 5.000 diersoorten gefotografeerd. Het project moet in totaal 25 jaar duren.

Het aantal diersoorten dat wordt bedreigd met uitsterven is groot. Volgens National Geographic zijn in het jaar 2100 de helft van alle huidige plant- en diersoorten uitgestorven. Sartore hoopt dan ook dat de foto’s hun doel bereiken: mensen tot actie aanzetten om flora en fauna te behouden:

“My goal is to get people to wake up and say: “Wow, that’s amazing. What I gotta do to save that?” And then they actually do save it.”

    • Sam de Voogt