#Weltschmerz

In Parijs: Zie je iets van hoop opflikkeren. In Peking: Zie je niks.

    • Eric Jarosinski
    • @NeinQuarterly