#Weltschmerz

In Parijs: Zie je iets van hoop opflikkeren. In Peking: Zie je niks.