Schooladvies viel afgelopen jaar vaker lager uit dan de eindtoets

De meeste leerlingen kregen in 2014/15 een schooladvies gelijk aan niveau bij eindtoets. Voor de rest was advies vaker lager.

Leerkrachten hebben afgelopen schooljaar vaker lagere schooladviezen gegeven aan leerlingen uit groep acht dan de scores van de eindtoets aangaven. Dat blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD).

Sinds afgelopen schooljaar is het advies van de leerkracht over het niveau van de leerlingen uit groep acht bepalend voor de doorstroom naar de middelbare school. En wat blijkt: 62 procent van alle basisschoolleerlingen kreeg een advies dat overeenkwam met de uitslag van de centrale eindtoets. Dat cijfer is bijna gelijk aan de percentages een schooljaar eerder.

Maar de adviezen die de overige leerlingen kregen, wijken wél af. In 2013/2014 kreeg 26 procent van de kinderen een hoger advies dan de toetsscore, nu was dat 21 procent. En waar toen 11 procent van de leerlingen een lager advies ontving van de school, was dat nu 17 procent.

Scholen konden hun advies bijstellen voor kinderen die bij de eindtoets een hoger niveau lieten zien. Eén op de zes leerlingen kreeg zodoende toch nog een hoger advies. Dat zorgde bij de plaatsing van de kinderen op de middelbare school wel voor wat organisatorische problemen, zo schrijft Dekker. De leerlingen stonden al ingeschreven en konden opeens naar een ander niveau of een andere school.

Staatssecretaris Dekker merkt ook op dat er minder dubbele adviezen (zoals havo/vwo) worden gegeven door scholen; het percentage is afgenomen van 20 naar 16 procent. In het schooljaar 2011/2012 had nog bijna een op de drie leerlingen een meervoudig advies. Er zijn ook steeds minder breedsamengestelde brugklassen. Dekker wil daar iets aan doen en zal zijn plan begin 2016 presenteren.

De eindtoets vond afgelopen schooljaar in april plaats en niet in februari, om ervoor te zorgen dat het schooladvies ook écht leidend zou zijn.

    • Juliette Vasterman