Op deze agressieve manier worden ziektekostenpolissen verkocht