Lach eens naar de schoolfotograaf!

Schoolkinderen lachten vroeger niet op de foto. Nu wel: stralend!

Hoe vaak ben jij op school gefotografeerd door de schoolfotograaf? Vast heel vaak, waarschijnlijk elk jaar. En dikke kans dat hij of zij dan iets zegt als: lach eens even! Als je daar die dag toevallig geen zin in hebt, kijk je strak voor je uit. Dan blijft de fotograaf proberen om je in elk geval te laten glimlachen op de foto.

Zo’n 150 jaar geleden mochten kinderen niet lachen op de foto. De fotografie was nog maar net uitgevonden en mensen moesten hun lichaam en gezicht doodstil houden. Het gold ook als netjes om je mond strak te houden.

Schoolkinderen zijn een beetje gaan glimlachen vóór de Tweede Wereldoorlog, toen fotocamerafabriek Kodak reclame ging maken met lachende mensen. Ze gingen echt lachen rond 1970 en tonen de laatste jaren een stralende lach.

Dat weten we door een onderzoek van Amerikaanse computerexperts. Scholen voor voortgezet onderwijs in de VS maken elk jaar een smoelenboek van iedereen die eindexamen heeft gedaan. De onderzoekers hebben 150.000 foto’s uit honderden jaarboeken vanaf 1905 gescand. De computer heeft per decennium alle portretten samengevoegd tot één portretfoto. Daardoor zie je (boven) dat de kinderen steeds meer gaan lachen.

Heb jij geen zin meer in dat gelach. Houd je mond dan strak. Als iedereen dat doet en blijft doen, dan hebben kinderen over tien jaar weer strakke monden – net als in 1905.

    • Karel Berkhout