Schooladvies viel het afgelopen jaar vaker lager uit dan score op eindtoets

Leerkrachten hebben afgelopen schooljaar vaker lagere schooladviezen gegeven aan leerlingen uit groep acht dan de scores van de eindtoets aangaven. Dat blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD).

Sinds afgelopen schooljaar is het advies van de leerkracht over het niveau van de leerlingen uit groep acht bepalend voor de doorstroom naar de middelbare school. Wat blijkt: 62 procent van de leerlingen kreeg een advies dat overeenkwam met de uitslag van de centrale eindtoets. Dat cijfer is bijna gelijk aan de percentages een schooljaar eerder.

Maar de adviezen die de overige leerlingen kregen, wijken wél af. In 2013/2014 kreeg 26 procent van de kinderen een hoger advies dan de toetsscore, nu was dat 21 procent. En waar toen 11 procent van de leerlingen een lager advies ontving van de school, was dat nu 17 procent.

Scholen konden hun advies bijstellen voor kinderen die bij de eindtoets een hoger niveau haalden. Eén op de zes leerlingen kreeg zodoende een hoger advies. Dat zorgde op middelbare scholen soms voor organisatorische problemen. De leerlingen stonden al ingeschreven en konden opeens naar een ander niveau of een andere school.

De eindtoets vond afgelopen schooljaar in april plaats en niet in februari, om ervoor te zorgen dat het schooladvies ook écht leidend zou zijn.