Relatief veel geld voor korte psychische zorg

Nederland geeft naar verhouding vrij veel geld uit aan korte opnames voor psychische problemen en gedragsstoornissen. Van elke euro die wordt uitgegeven aan ziekenhuisopnames, gaat 23 cent naar de behandeling van psychische klachten. In andere westerse economieën is dat gemiddeld 9 cent. Zo geeft Duitsland er 13 cent per euro aan uit en Zweden 7 cent. Dat blijkt uit een onderzoek van de OESO, de organisatie van geïndustrialiseerde landen. De behandelingen zijn onder meer bedoeld voor depressies, dementie, stoornissen door alcohol en drugs, stemmingswisselingen en verstandelijke beperkingen. (ANP)