Wie deden er mee, en waar wonen zij?

Voor dit verhaal zijn bewoners van dertig buurten geïnterviewd, verspreid over heel het land. Tezamen vormen deze buurten een getrouwe afspiegeling van Nederland. Daarvoor is gekeken naar factoren als leeftijdsverdeling, inkomen, stemgedrag, afkomst, leefsituatie en woningbezit.

In totaal telt Nederland 5.148 buurten, volgens de het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om tot dertig buurten voor dit onderzoek te komen, is eerst een willekeurige lijst opgesteld met in elke provincie minimaal twee buurten. Uit die lijst van 88 buurten zijn vervolgens dertig buurten gekozen, waarbij rekening is gehouden met de hiervoor genoemde factoren. Per variabele mocht de verzameling van dertig niet meer dan 10 procent van het Nederlandse gemiddelde afwijken.

Buurten met een woonkern

Het aantal gekozen buurten per provincie is gerelateerd aan het inwonertal, met minimaal één en maximaal vijf buurten per provincie. Om praktische redenen zijn alleen buurten gekozen die een woonkern hebben. In buurten met alleen verspreide huizen is een onderzoek als dit onmogelijk.

Er zijn relatief veel ouderen ondervraagd

En iets meer vrouwen dan mannen:

De meesten werken fulltime of zijn gepensioneerd:

    • Arlen Poort