Coalitie en oppositie regelen 10 miljoen euro extra voor cultuur

Coalitie en oppositie in de Tweede Kamer hebben samen 10 miljoen extra voor cultuur vrijgemaakt in 2016. VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks stemden er gisteren mee in dat het geld wordt overgeheveld van Economische Zaken naar de Cultuurbegroting. Maandag wilden VVD en PvdA 13,5 miljoen euro nog naar Cultuur overhevelen vanuit het Gemeentefonds van Binnenlandse Zaken. De oppositiepartijen verzetten zich, omdat ze de gemeenten niet wilden benadelen. Van de 10 miljoen euro extra gaat 4 miljoen naar de festivals. Het Mondriaan Fonds krijgt 1,5 miljoen euro om aankopen van collectiestukken door musea te ondersteunen. Voor het verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt wordt 2 miljoen gereserveerd. (NRC)