Kapper

‘Uw haar krult aan de linkerkant meer dan op rechts”, zegt de kapster.

Ik begin een verhaal over de linkerhersenhelft, creatief, kunstzinnig, tegenover mijn rechterhelft, rechtlijnig enzovoort. Ze luistert aandachtig.

„Op welke kant slaapt u?”, vraagt ze.

„Links”, zeg ik.

Ze glimlacht.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact

    • Harry Paus