Kapper

„Uw haar krult aan de linkerkant meer dan rechts”, zegt de kapster.

Ik begin een verhaal over mijn linkerhersenhelft, creatief, kunstzinnig, tegenover mijn rechterhelft, rechtlijnig enzovoort. Ze luistert aandachtig.

„Op welke kant slaapt u?”, vraagt ze.

„Links”, zeg ik.

Ze glimlacht.

    • Harry Paus