Kamer: toch 10 miljoen extra voor cultuur

Coalitie en oppositie in de Tweede Kamer hebben samen 10 miljoen extra voor cultuur vrijgemaakt in 2016. VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks stemden er gisteren mee in dat het geld wordt overgeheveld van Economische Zaken naar de Cultuurbegroting.

Maandag nog wilden VVD en PvdA 13,5 miljoen euro overhevelen vanuit het Gemeentefonds van Binnenlandse Zaken. De oppositiepartijen en minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) verzetten zich toen fel, omdat ze de gemeenten niet wilden benadelen. Bovendien zou het geld van beeldende kunst naar andere kunstvormen gaan. Michiel van Veen (VVD) en Jacques Monasch (PvdA) trokken tijdens een debat gisterochtend hun amendement op de begroting voor 2016 al in, maar wilden met een motie hun plan vanaf 2017 wel doorzetten.

In onderhandelingen later op de dag vonden zij met de drie oppositiepartijen 10 miljoen euro op de begroting van EZ. De wens van deze partijen om de cultuursector, die nog lijdt onder de bezuinigingen van vier jaar geleden te hulp te schieten, bleek eerder deze week al groot.

Van die 10 miljoen euro extra voor cultuur gaat 4 miljoen naar de festivals. Het Mondriaan Fonds krijgt 1,5 miljoen euro om aankopen van collectiestukken door musea te ondersteunen. Voor het verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt wordt 2 miljoen gereserveerd.

De SP is tegemoetgekomen met 250.000 euro voor de oprichting van een nieuw fonds, waar gemeenten een beroep op kunnen doen voor archeologische onderzoeken en tentoonstellingen. Ook de wens van D66 om 250.000 euro aan de Open Monumentendagen te geven is ingewilligd.

Het extra geld is nu alleen geregeld voor 2016. „Het zal terugkomen bij de vaststelling van het kunstenplan 2017-2020”, zegt Jacques Monasch. „Maar de wil van de meerderheid van de Tweede Kamer is duidelijk.”

    • Daan van Lent
    • Claudia Kammer