Is de buurt te kwetsbaar, of kunnen ze er makkelijk bij

Barmhartigheid tegenover ‘eigen volk eerst’. Sven de Langen en Michel van Elck staan lijnrecht tegenover elkaar inzake de vluchtelingen-problematiek.

CDA Rotterdam is zich er van bewust dat het op sommige plekken in de stad niet al te goed gaat, maar dat staat in schril contrast tot de situatie van vluchtelingen. Niemand heeft het zo slecht als zij. Daarom moeten we ze opvangen. Dat niet doen, zou egoïstisch zijn. Het is bovendien de boodschap van dit college: naar elkaar omzien. Sommige partijen en mensen in de stad zijn bang voor het verlies van de eigen cultuur en de normen en waarden. Ik ga niet ontkennen dat de nieuwe cultuur de gevestigde verandert, maar het grootste probleem is dat wij onze cultuur zelf laten versloffen. Dat komt door de individualisering en veramerikanisering van de samenleving. We doen minder voor elkaar en leven louter voor onszelf. Terwijl we juist meer voor elkaar moeten doen. Ook voor de 600 extra vluchtelingen die voor vijf jaar naar Beverwaard komen. Dat aantal is niet buitenproportioneel en de stad kan dit prima aan, al willen sommigen anders doen geloven. Rotterdam heeft altijd tijdelijke opvang gehad. Het CDA Rotterdam is voor de bouw van een asielzoekerscentrum maar dat moet je niet zomaar neerzetten. Daar is een plan voor nodig op het vlak van wonen en onderwijs zodat het azc aansluit op de buurt. Daarnaast moeten we scherp zijn op wat voor vluchtelingen er komen. We moeten in Rotterdam ook barmhartig zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Die mensen kun je niet op straat laten slapen. Daarom pleiten wij voor handhaving van de bed-bad-brood voorzieningen. Je moet uitgeprocedeerde asielzoekers echter wel uitzetten want anders komt de rechtmatigheid van de asielketen en dus de solidariteit onder druk te staan. Dat uitzetten is een taak van het Rijk.