Hoe gaat het met uzelf en uw buurt?

Aan de eigen buurt is weinig veranderd, de laatste tien jaar. Dat zegt een kleine meerderheid van de ondervraagden. Opvallend weinig mensen (15 procent) vinden dat de buurt erop achteruit is gegaan. Meer mensen (28 procent) zijn juist positief over hun leefomgeving.

Opvallend negatief zijn mensen die zeggen op de PVV te hebben gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Ook zij zijn overwegend neutraal (46 procent) over de ontwikkeling van hun buurt. Maar ruim 7 procent van hen vindt dat de buurt er sterk op achteruit is gegaan. Dat is ruim twee keer zoveel als het gemiddelde.

Over het eigen leven lopen de oordelen veel sterker uiteen. De ondervraagden zijn vaker negatief over hoe het leven zich in tien jaar heeft ontwikkeld: bijna een kwart vindt zichzelf erop achteruitgegaan. Maar de meerderheid ziet het wél zitten. Er zijn zelfs meer positieve oordelen dan neutrale.

Ook over hun eigen leven zijn PVV-stemmers uitzonderlijk veel negatiever dan anderen. Ruim 14 procent vindt zichzelf er het afgelopen decennium sterk op achteruitgegaan. Dat is meer dan twee keer zoveel als gemiddeld. En slechts 7 procent acht zich er sterk op vooruitgegaan – toevallig even veel als het percentage SP’ers.

    • Arlen Poort