AFM: banken moeten derivatencheck bij mkb over doen

De banken moesten bekijken of de ingewikkelde producten wel eerlijk verkocht waren.

De AFM stelt een taskforce in. Foto Koen Suyk / ANP

Banken moeten beter werk leveren bij de herbeoordeling van de verkoop van zogenoemde rentederivaten. In de praktijk bleken de ingewikkelde financiële producten nogal eens zeer nadelig uit te pakken voor met name het midden- en kleinbedrijf. De banken moesten daarom de afgesloten contracten opnieuw onder de loep nemen, maar hebben dat niet goed genoeg gedaan, vindt de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder heeft vastgesteld dat een groot gedeelte over moet.

“De AFM heeft recent geconstateerd dat er onjuistheden en onvolledigheden zitten in herbeoordelingen door de betrokken banken, waarbij onder meer onvoldoende vanuit het klantbelang is geredeneerd”, schrijft de toezichthouder donderdag in een brief (pdf) aan minister Dijsselbloem. Ook zou er onvoldoende “aansluiting bij het wettelijk kader” zijn. Het was de bedoeling dat de herbeoordeling op 31 december zou worden afgerond, maar dat wordt niet gehaald.

Caps en swaps

Bedrijven die rentederivaten kopen proberen zich daarmee in te dekken voor renteschommelingen. Dat kan bijvoorbeeld door tegen betaling een maximale rente af te spreken, een zogenoemde rentecap. Ook de ingewikkeldere renteswap is veel verkocht. Duizenden MKB’ers namen dergelijke producten af, terwijl de ondernemers volgens de AFM in veel gevallen onvoldoende was duidelijk gemaakt welke risico’s ze liepen.

Om de problemen met de rentederivaten beter af te werken, heeft de AFM een taskforce opgezet. Die moet bekijken hoe de toetsingsprocedure te verbeteren is.

De rentederivaten zijn voor de banken en verzekeraars een hoofdpijndossier. Niet alleen door inmenging van de AFM - de toezichthouder legde in oktober ABN Amro nog een boete van twee miljoen euro op - maar ook door de rechtszaken die klanten hebben aangespannen.

    • Bastiaan Nagtegaal