Bypass voor de rivier

Foto Johan Roerink/Aeropicture

Nederland is een stukje veiliger: de Waal heeft bij Lent, tegenover Nijmegen, meer ruimte gekregen. Vandaag ‘openden’ minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) en burgemeester Bruls van Nijmegen de nevengeul. De Waal maakt bij Lent een scherpe bocht en vernauwt. Dat kan leiden tot overstromingen, zoals in de jaren 90. Door de dijk bij Lent 350 meter landinwaarts te brengen, ontstond ruimte voor die nieuwe geul. Bij hoogwater stroomt de rivier over een drempel van de nevengeul, waardoor de waterstand ter plaatse 34 centimeter daalt. Voor het eiland tussen beide geulen, Veur-Lent, zijn nog geen concrete plannen. Het project kostte 358 miljoen euro.