Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Economie

Rechter: Benedetti moet vertrekken bij de Appel

De arbeidsovereenkomst tussen de Appel en directeur Lorenzo Benedetti moet worden ontbonden. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. Er is een te groot verschil in opvatting over de invulling van de functie van directeur tussen het bestuur en Benedetti, stelt de kantonrechter.

Benedetti wordt dus niet ontslagen vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, de belangrijkste gronden die het bestuur had aangevoerd. Het bestuur stelde in de rechtszitting vorige maand dat het Benedetti ontbreekt aan leiderschapskwaliteiten en dat hij niet in staat is gebleken het beleid van de Appel te bedenken en uit te voeren. Het voerde klachten aan van het personeel over zijn afwezigheid, manier van communiceren en leiden van vergaderingen.

De ontslagzaak wekt veel beroering in de kunstwereld. Kunstenaars, galeriehouders en tutoren van de curatorenopleiding schaarden zich achter Benedetti, die zij roemden om zijn artistieke visie. Zij bekritiseerden het bestuur om rendementsdenken.

De rechter constateert dat Benedetti de ernst van de kritiek op zijn functioneren miskent. Hij constateerde „een lacune” bij het bestuur dat zich volgens hem te veel richt op de managementkant van zijn baan en geen zicht heeft op de onderdelen in zijn functie die „de essentie en het zwaartepunt van zijn werkzaamheden raken”. Voor het bestuur betreft die managementkant juist de kern van het directeurschap. Een verbetertraject dat Benedetti voorstelde heeft volgens de rechter geen zin.

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal ingaan op 1 februari. Benedetti krijgt geen vertrekvergoeding mee. Hij beraadt zich nog op een hoger beroep.