Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Kamer ritselt 10 miljoen extra voor cultuur

Het geld wordt overgeheveld van Economische Zaken naar de Cultuurbegroting.

Foto ANP KOEN VAN WEEL

Coalitie en oppositie in de Tweede Kamer hebben samen 10 miljoen extra voor cultuur vrijgemaakt in 2016. VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks stemden er donderdag mee in dat het geld wordt overgeheveld van Economische Zaken naar de Cultuurbegroting.

Maandag nog wilden VVD en PvdA 13,5 miljoen euro naar Cultuur overhevelen vanuit het Gemeentefonds van Binnenlandse Zaken. De oppositiepartijen en minister Bussemaker (Cultuur, PvdA)verzetten zich toen fel, omdat ze de gemeenten niet wilden benadelen. Bovendien zou het geld dat daar nu besteed wordt aan beeldende kunst naar andere kunstvormen gaan. Initiatiefnemers Michiel van Veen (VVD) en Jacques Monasch (PvdA) trokken tijdens een debat gisterochtend hun amendement op de begroting voor 2016 al in, maar wilden met een motie hun plan vanaf 2017 wel doorzetten.

In onderhandelingen later op de dag vonden zij met de drie oppositiepartijen 10 miljoen euro op de begroting van EZ in de raming voor de compensatie Energie-intensieve Bedrijven. De wens van alle partijen in de Tweede Kamer om de cultuursector die nog lijdt onder de bezuinigingen van vier jaar geleden te hulp te schieten, bleek eerder deze week al groot.

Van die 10 miljoen euro extra voor cultuur gaat 4 miljoen naar de festivals, waarvan 2,5 miljoen via het Fonds Podiumkunsten en 1,5 miljoen via andere fondsen. Het Mondriaan Fonds krijgt 1,5 miljoen euro om aankopen van collectiestukken door musea te ondersteunen. Voor het verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt wordt 2 miljoen gereserveerd.

Vijf ton wordt uitgetrokken voor postacademische instellingen voor beeldende kunst, voor de twee reizende operagezelschappen en voor topgezelschappen die internationaal optreden. De SP is tegemoetgekomen met 250.000 euro voor de oprichting van een nieuw fonds, waar gemeenten een beroep op kunnen doen voor archeologische opgravingen en het onderzoeken en tentoonstellen van vondsten. Ook de wens van D66 om 250.000 euro aan de Open Monumentendagen te geven is door de andere partijen ingewilligd. „Met weinig middelen zijn we erin geslaagd een hoop te regelen voor de cultuur”, zegt Alexander Pechtold (D66).

Dat extra geld is nu alleen geregeld voor 2016, het laatste jaar van de huidige subsidieperiode. Voor de nieuwe subsidieperiode vanaf 2017 zal het geld opnieuw moeten worden gevonden. „Het zal terugkomen bij de vaststelling van het kunstenplan 2017-2020”, zegt Jacques Monasch. „Maar de wil van de meerderheid van de Tweede Kamer is duidelijk.”