Cultuurgeld blijft in Gemeentefonds ministerie Binnenlandse Zaken

Minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) had dinsdag in een brief aangegeven dat veel gemeenten in begrotingsproblemen konden komen.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens de heropening van de begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer. ANP KOEN VAN WEEL

PvdA en VVD zien af van hun plan om al in 2016 cultuurgeld dat in het Gemeentefonds zit van het ministerie van Binnenlandse Zaken te verschuiven naar de cultuurbegroting van het Rijk. De coalitiepartijen trokken hun amendement op de begrotingen van de ministeries van OCW en Binnenlandse Zaken in, nadat minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) dinsdag in een brief had aangegeven dat veel gemeenten daardoor direct in begrotingsproblemen zullen komen.

Matching

Maar de twee partijen hielden vanmorgen in een debat tegen de wens van de minister in vast aan hun voorstel om vanaf 2017 die gelden wel te verschuiven en dienden daartoe een motie in. Cultuurwoordvoerder Michiel van Veen (VVD) gaf aan dat hij er niet op durft te vertrouwen dat gemeenten evenveel aan beeldende kunst zullen besteden als het bedrag dat zij krijgen uit het Gemeentefonds. Nu is die zogenoemde ‘matching’ van geld nog een verplichting, vanaf volgend jaar valt die weg.

Oppositiepartijen laakten dat gebrek aan vertrouwen in gemeenten en verzetten zich tegen deze „greep in het Gemeentefonds”. Maar zij steunen wel een aantal van de bestemmingen die Van Veen en Monasch (PvdA) voor het geld hadden bedacht. Met name steun van 2,4 miljoen euro aan de festivals kan op bijval rekenen. Jasper van Dijk (SP) diende een motie in om een deel van het geld dat nu is gereserveerd voor beleidsonderzoek naar de festivals toe te schuiven.

Dekking

Alexander Pechtold (D66) deed een oproep om gezamenlijk naar andere financiering voor de voorstellen te zoeken. Hij constateerde dat coalitie en oppositie beiden de wens hebben om de nijpende problemen bij culturele instellingen op te lossen. „Dan moet het voor de kleine bedragen waar het bij cultuur om gaat in verhouding tot de hele Rijksbegroting toch mogelijk zijn om dekking te vinden.” Vanavond wordt over de moties gestemd.

    • Daan van Lent