Asscher vraagt SER advies over ziektegeld

De Sociaal-Economische Raad (SER) moet advies uitbrengen over de doorbetaling van werknemers bij ziekte. Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) gisteravond bij het debat over de begroting van zijn ministerie voor 2016.

De SER, adviesorgaan van de regering waar werkgevers en werknemers in vertegenwoordigd zijn, moet ook de mogelijkheid onderzoeken van een collectieve verzekering tegen ziekte voor alle werknemers, flexkrachten en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dat voorstel deed het CDA.

Minister Asscher zei gisteravond dat hij „zo langzamerhand een sik krijgt” van de discussie over loondoorbetaling bij ziekte. Coalitiepartijen VVD en PvdA komen er samen niet uit. De SER moet voor volgend jaar zomer met een advies komen en daarbij ook de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen meenemen.

Werkgevers, vooral kleinere bedrijven, zien de verplichting om twee jaar loon door te betalen bij ziekte als risico. De drempel om mensen in dienst te nemen is daardoor te hoog.

De VVD was eerder deze week kritisch op minister Asscher en gaf hem „een onvoldoende”. Gisteravond zei woordvoerder sociale zaken Anne Mulder (VVD) alleen nog dat „de minister huiswerk heeft meegekregen en dat de VVD dat zal beoordelen”.