Brieven

Maar wij zijn niet de VS

In deze krant (1/12) en in zijn CNN-documentaire klaagt Roger Ross Williams het vermeende racistische karakter van Zwarte Piet aan. Zijn bewering mist elk fundament en dreigt racisme juist te bevorderen. De relevante vraag is of Zwarte Piet de sinterklaasvierders hier en nu aanzet tot racistische gedachtes en handelingen. Hiervoor is geen enkel bewijs. Hij gaat voorbij aan het feit dat racisme in Nederland een historische betekenis heeft, onlosmakelijk verbonden met de Holocaust. Hij ontneemt Nederlanders het recht om er een eigen definitie over racisme op na te houden en gaat voorbij aan het sterke, naoorlogse antiracisme in dit land. In plaats daarvan legt hij Nederlanders een nadrukkelijk uit de VS stammende opvatting van racisme op. Gezien het Nederlandse verband tussen racisme en de Holocaust hebben Nederlanders gelijk als ze zeggen dat Zwarte Piet niets met racisme te maken heeft. Door sinterklaasvierders toch van racisme te betichten, beschuldig je ze ervan de Holocaust te legitimeren. Dat is in de context hier ongeveer de ernstigste beschuldiging die je kunt uiten. Bovendien levert Williams de raciale categorieën door zichzelf ‘zwart’ te noemen en sinterklaasvierders als ‘wit’. Hij bevordert wat hij wil bestrijden. Hij heeft gelijk dat sommige bevolkingsgroepen met aanzienlijke discriminatie te maken hebben, maar die discriminatie heeft niets met racisme te maken. In die context wakkert hij misplaatste conflicten aan tussen bevolkingsgroepen.

    • Hans Siebers Universitair hoofddocent aan Tilburg University