PostNL sluit akkoord over reorganisaties

PostNL heeft met de vakbonden een definitief akkoord gesloten over de gang van zaken rond reorganisaties in de komende vijf jaar. Dat heeft de post- en pakketbezorger vandaag bekendgemaakt. In oktober dit jaar was over de uitgangspunten al overeenstemming bereikt. Het sociaal plan voorziet in een „aanpak op maat” voor werknemers die de komende tijd hun baan zullen verliezen. Daarnaast kunnen werknemers een hogere vergoeding krijgen als zij in een vroeg stadium van een reorganisatie zelf besluiten weg te gaan bij het bedrijf. Ook komen er extra mogelijkheden voor oudere werknemers om vervroegd met pensioen te gaan. PostNL kampt met een structureel dalend aanbod van poststukken en pakketten en zal ook de komende jaren de organisatie moeten blijven aanpassen. In het sociaal plan, dat loopt van 2016 tot en met 2020, is afgesproken dat de nadruk ligt op het begeleiden van boventalligen naar ander werk. (ANP)