‘Overkill’ van justitie in zaak rond corruptie van politici op Bonaire

De politici Booi en El Hage van Bonaire zijn na vijf jaar van justitie af. Ze bereiden een claim voor tegen de staat.

Burney El Hage
Burney El Hage Foto ANP

De van corruptie beschuldigde Bonairiaanse politici Ramonsito Booi en Burney El Hage bereiden een claim voor tegen Nederland. Na vijf jaar zijn de cliënten van advocaat Geert-Jan Knoops van justitie af.

Booi is oud-leider van de christen-democratische UPB, lang de grootste partij op Bonaire. El Hage was minister (Economische Zaken) van de Nederlandse Antillen en gedeputeerde.

De zaak speelde sinds 2009. Het duo is vorig jaar al door het hof vrijgesproken voor fraude en witwassen. De hoofdaanklacht – ambtelijke corruptie – is niet inhoudelijk door het hof behandeld. Het Openbaar Ministerie werd niet-ontvankelijk verklaard vanwege procedurele kwesties.

Het OM wilde Booi en El Hage daarna alsnog vervolgen voor corruptie en ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die concludeerde vorige maand dat het hof in 2014 terecht besloot dat het OM niet-ontvankelijk is. Daarmee staat de weg open voor een schadevergoeding, aldus Knoops.

Wat heeft u inmiddels gedaan?

„We hebben een brief gestuurd naar het OM met de vraag of ze bereid zijn om rond de tafel te gaan zitten. Dat heeft onze voorkeur, boven een civiele procedure. Die kan lang duren. Het strafproces heeft al lang geduurd. Het gaat om materiële en immateriële schade. Denk aan verlies van inkomen, derving levensvreugde, carrièreverlies, aantasting goede naam en eer. Wij denken dat sprake was van een onrechtmatige overheidsdaad.”

Wat was deze onrechtmatige overheidsdaad?

„In de stafvervolging is door het OM onzorgvuldig omgegaan met de belangen van de verdachten. In een civiele procedure zal de bewijslast bij ons liggen, maar we denken dat er aanknopingspunten zijn. Alleen, dan zijn we weer een paar jaar bezig. We hopen nu dat het OM een dikke streep onder het dossier wil zetten.”

Waaruit blijkt onzorgvuldigheid?

„Een scala van dingen. Het OM is met een overkill aan de zaak begonnen zonder deugdelijke basis. Men bleek bijvoorbeeld onvoldoende bancaire kennis te hebben. Zo was de verdenking van hypotheekfraude tot ieders verbijstering gebaseerd op het verkeerd lezen van cijfers en tabellen. Met beter onderzoek was het zover niet gekomen. Illustratief is dat het hof vorig jaar binnen vier uur na de zitting (over de fraude en het witwassen) arrest wees. De vrijspraak door de rechtbank werd bevestigd. Normaal nemen ze daar twee weken voor. Het hof nam het het OM zelfs kwalijk dat het in hoger beroep was gegaan zonder deugdelijke gronden. Daardoor is de procedure onnodig verlengd. In onze visie versterkt dat de onrechtmatigheid.”

Volgens het OM was er, door een besluit van de rechter-commissaris om het onderzoek voortijdig te stoppen, te weinig tijd voor een goed corruptieonderzoek.

„Als ik naar de procesgang kijk, zie ik dat het OM daarna toch nog onderzoek naar corruptie heeft gedaan. Maar of dat een volwaardig onderzoek was, zou u bij het OM moeten vragen.”

De conclusie is dus dat de corruptiebeschuldigingen nooit inhoudelijk zijn onderzocht door de rechter?

„Dat klopt. Ze zijn dus formeel niet van corruptie vrijgesproken, want die zaak is inhoudelijk niet beoordeeld. Het OM is op dat punt niet-ontvankelijk verklaard. Het hof sprak eerder impliciet wel uit dat voor het vervolgen van de corruptie onvoldoende basis bestond.”