‘Ja’ of ‘nej’? De Denen weten het ook niet meer

Denemarken mag morgen naar de stembus om te beslissen over deelname aan het justitiebeleid van de Europese Unie. De vluchtelingencrisis overschaduwt het referendum, al gaat het daar helemaal niet over.

De Denen ontvingen dit jaar eentiende van het aantal migranten dat buurland Zweden toeliet. En dat willen ze graag zo houden. Mogelijk dat ze daarom morgen, in een referendum over deelname aan het justitiebeleid van de EU, in meerderheid ‘nee’ lijken te stemmen. Terwijl het referendum volgens de regering níét over asiel en migratie gaat.

Directe aanleiding voor het referendum is Europol: Denemarken doet namelijk niet op alle terreinen mee met de EU, maar werkt wel nauw met ‘Europa’ samen. Dat laatste levert grote voordelen op, bijvoorbeeld bij de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Het probleem is dat het Verdrag van Lissabon (2009) bepaalt dat Europol volgend jaar verandert van een internationale in een supranationale organisatie, bestuurd door de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Dit betekent dat Denemarken door zijn ‘opt-out’ op justitiegebied niet zomaar meer kan meedoen. Premier Rasmussen schreef daarom een referendum uit waarin de Denen wordt gevraagd het parlement de macht te geven om zelf te bepalen bij welk Europees justitie-, asiel- en migratiebeleid Denemarken aanhaakt. Een meerderheid van het parlement heeft al aangekondigd Denemarken na een ‘ja’ op 22 beleidsterreinen toe te laten treden tot de EU. Dat geldt onder meer voor Europol en voor beleid tegen cybercrime, mensenhandel en terrorisme.

En toen escaleerde de crisis

Volgens opiniepeilingen had de ja-campagne weinig reden zich zorgen te maken. Totdat de asielcrisis in september escaleerde en het ‘Wir schaffen das’ van kanselier Merkel in buurland Duitsland ongeloofwaardiger begon te klinken. Via Deens grondgebied zochten vluchtelingen hun heil in Zweden, maar ook daar kunnen ze de toestroom niet meer aan. Ondertussen wees de machtige Deense Volkspartij, van wiens gedoogsteun premier Rasmussen afhankelijk is, erop dat het parlement bij een ‘ja’ in het referendum ook zou mogen beslissen over toetreding tot het Europese asiel- en migratiebeleid. Een grote meerderheid ziet dat niet zitten. Rasmussen zei meteen dat altijd per referendum zou worden beslist, maar niet iedereen gelooft dat.

Bovendien snappen nu niet alle Denen meer waarover het referendum morgen dan gaat. Ook Denemarken-kenner en hoogleraar Scandinavische talen Henk van der Liet (Universiteit van Amsterdam) zegt er „geen touw” meer aan te kunnen vastknopen. „Als ik Deen was, zou ik waarschijnlijk niet gaan stemmen, want het is erg moeilijk te begrijpen wat de consequenties van een ja of nee precies zijn.”

De aanslagen in Parijs leken het ja-kamp nieuwe kansen te bieden. Wie zou er tegen nauwere Europese samenwerking bij terreurbestrijding stemmen? ‘Help de politie: stem ja’, staat er op het affiche van regeringspartij Venstre. Maar dat wordt door het nee-kamp uitgelegd als bangmakerij. De drie nee-partijen verwijzen daarbij naar het referendum over Deense toetreding tot de euro in 2000. De regering waarschuwde toen voor de economische schade van een ‘nee’, terwijl een meerderheid van de bevolking, gezien de recente problemen met de euro, nog altijd content is met de Deense kroon. ‘Meer EU? Nee bedankt’, staat er dan ook op de posters van de Deense Volkspartij. Het zijn ook niet alleen rechts-populistische partijen die voor een nee-stem strijden. „Dat maakt het ook zo ingewikkeld”, zegt hoogleraar Van der Liet. „Binnen links en rechts zijn de partijen ook verdeeld over dit referendum.”

Mocht Denemarken morgen inderdaad nee zeggen, dan moet de regering gaan onderhandelen met de EU om te kunnen blijven samenwerken met Europol. De uitkomst daarvan is ongewis, zo waarschuwt het ja-kamp. Dat valt wel mee, zo stelt ‘nee’. Dat lukte Noorwegen en Zwitserland ook, en die zijn niet eens lid van de EU.