Kabinet ontraadt plan VVD-PvdA weer

Tekorten op de cultuurbegrotingen van gemeenten en minder geld voor beeldende kunst. De cultuurwethouders van de negen grootste gemeenten (G9) waarschuwden gisteren in een brief aan de Tweede Kamer voor die effecten als het plan van VVD en PvdA doorgaat. Die willen geld dat op de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is gereserveerd voor de gemeenten overhevelen naar de Cultuurbegroting.

Minister Jet Bussemaker (Cultuur, PvdA) blijft mede daarom bij haar verzet tegen dat coalitieplan, blijkt uit een brief aan de Kamer, die zij gisteren mede namens minister Plasterk (BZK) verstuurde.

Ze schrijft dat de situatie bij de gemeenten des te nijpender is, omdat deze al bezig zijn met hun kunstenplannen voor 2017-2020. „Er komen minder middelen voor beeldende kunst en vormgeving beschikbaar vanuit het rijk en het is onbekend of gemeenten dit kunnen en willen opvangen.”

De Kamerleden Jacques Monasch (PvdA) en Michiel van Veen (VVD) willen hun amendementen donderdag toch in stemming brengen. De oppositie is tegen de plannen, omdat ze geen greep in de kas van de gemeenten wil doen. D66 en CDA vragen heropening van het debat over het geld voor de gemeenten. „Dit is onbehoorlijk bestuur”, zegt Alexander Pechtold (D66). „Mochten de amendementen worden aangenomen, dan wordt dit een kwestie in de Eerste Kamer.”

    • Daan van Lent
    • Claudia Kammer