Bussemaker blijft bij verzet tegen overhevelen cultuurgeld

Foto ANP
Foto ANP

Tekorten op de cultuurbegrotingen van gemeenten en minder geld voor beeldende kunst. De cultuurwethouders van de negen grootste gemeenten (G9) waarschuwden dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer voor die effecten als het plan van VVD en PvdA doorgaat. Die willen geld dat op de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is gereserveerd voor de gemeenten overhevelen naar de cultuurbegroting

Minister Jet Bussemaker Cultuur, PvdA) blijft mede daarom bij haar verzet tegen dat coalitieplan, blijkt uit een brief aan de Kamer, die zij dinsdag mede namens minister Plasterk (BZK) verstuurde. Verwijzend naar de brief van de G9 schrijft ze dat de situatie des te nijpender is, omdat de gemeenten op dit moment allemaal bezig zijn met hun kunstplannen voor 2017-2020. „Er komen minder middelen voor beeldende kunst en vormgeving beschikbaar vanuit het Rijk en het is onbekend of gemeenten dit kunnen en willen opvangen.”

De twee Kamerleden Jacques Monasch (PvdA) en Michiel van Veen (VVD) willen 7 van de 13,5 miljoen euro uitgeven aan onder meer festivals, jonge podiumkunstenaars, reizende opera en beveiliging van culturele evenementen waar de vrijheid van meningsuiting moet worden beschermd. Zij laten zich niet overreden door de ministers en willen hun amendementen donderdag in stemming laten brengen.

Zij hebben de steun van hun fracties, zeggen zij. De oppositie is fel tegen de plannen, omdat ze geen greep in de kas van de gemeenten wil doen. D66 en CDA vragen vandaag heropening van het debat over het geld voor de gemeenten aan. „Dit is onbehoorlijk bestuur”, zegt Alexander Pechtold (D66). „Mochten de amendementen donderdag toch worden aangenomen, dan wordt dit een kwestie in de Eerste Kamer. Of ze het daar halen, valt nog te bezien.”

Lees ook: PvdA en VVD botsen met ministers over cultuur