Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Rechter ontbindt contract directeur Amsterdamse kunstinstelling

De arbeidsovereenkomst tussen de Appel en directeur Lorenzo Benedetti moet worden ontbonden. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam beslist. Er is een te groot verschil in opvatting over de invulling van de functie van directeur tussen het bestuur en Benedetti, geeft de kantonrechter als grond voor deze uitspraak.

Benedetti wordt dus niet ontslagen vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, de belangrijkste gronden die het bestuur had aangevoerd voor de ontslagaanvraag van Benedetti. Het bestuur stelde in de rechtszitting vorige maand dat het Benedetti ontbreekt aan leiderschapskwaliteiten en dat hij niet in staat is gebleken het beleid van de Appel te bedenken en uit te voeren. Het voerde klachten aan van het personeel over zijn afwezigheid, manier van communiceren en leiden van vergaderingen.

l

De ontslagzaak wekt veel beroering in de kunstwereld, sinds Benedetti op 14 september op non-actief werd gezet. Kunstenaars, galeriehouders en tutoren van de curatorenopleiding van de Appel, onder wie Beatrix Ruf en Charles Esche, schaarden zich achter Benedetti, die zij roemden om zijn artistieke visie en zijn kwaliteiten om tentoonstellingen te maken. Zij bekritiseerden het bestuur om rendementsdenken.

De rechter heeft door haar uitspraak dit dispuut omzeild. Ze constateert dat Benedetti de ernst van de kritiek op zijn functioneren miskent. Hij constateerde „een lacune” bij het bestuur dat zich volgens hem te veel richt op zijn managemerskant van zijn baan en geen zicht heeft op de onderdelen in zijn functie die „de essentie en het zwaartepunt van zijn werkzaamheden raken”. Voor het bestuur betreft die managementkant juist de kern van het directeurschap. Een verbetertraject dat Benedetti heeft voorgesteld met een coach, een eigen personal assistant en overheveling van taken naar de zakelijk directeur heeft volgens de rechter daarom geen zin.

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal ingaan op 1 februari, heeft de rechter besloten. Benedetti krijgt geen vertrekvergoeding mee. Benedetti beraadt zich nog op een hoger beroep.