brieven

Cybercrime in Barbie

Wat hebben ‘Hello Barbie’ en ‘Thomas de trein, Talk to You’

met elkaar gemeen? Dat beide tegenwoordig in staat zijn om gesprekken heimelijk op te nemen en deze geluidsbestanden via wifi ergens in de cloud op te slaan.

Hoe veilig zijn al die gegevens eigenlijk voor cybercriminelen? ‘Heel veilig’ volgens fabrikant ToyTalk. En dat is precies wat VTech (een fabrikant voor kindercomputers) zei over zijn App-winkel: ‘heel veilig’. Totdat het recentelijk werd gehackt en de gegevens zoals profielfoto’s, namen en geboortedata van onder anderen tweehonderdduizend kinderen op straat lagen.

Veiligheid bleek wederom een illusie.

Elk (draadloos) netwerk is kwetsbaar voor het onderscheppen van (draadloze) communicatie. Dat geldt voor Apps van speelgoedfabrikanten, maar dat geldt net zo goed voor een Barbie die haar gegevens verstuurt naar een onbekende plek in de cloud. Wanneer fabrikanten beweren dat alles heel veilig is, dan wil dat nog niet zeggen dat dit zo is. Alle recente hacks hebben dat inmiddels duidelijk gemaakt. Alle beloftes van speelgoedfabrikanten over veiligheid en privacy ten spijt: de cybercrimineel is doorgedrongen in speelgoedwinkels via internet of Toys. Toch een fijn vooruitzicht nu ‘het heerlijke avondje is gekomen’…?

meer Natuur

Doorgeschoten regels

Pieter van Vollenhoven pleit voor meer en samenhangende nationale parken in Nederland (15/11). Verstandig, temeer daar hij die gebieden wil omringen met economische activiteiten om financiering ervan zeker te stellen. Maar daarvoor moeten we eerst het huidige Europese en nationale natuurbeleid en -beheer verbeteren. De 163 Natura 2000-gebieden kampen met een overdaad aan eigen Nederlandse eisen. Denk aan een scheurverbod, zware vergunningsprocedures, omgekeerde bewijsplicht en bufferzones van wel 500 meter op de aangrenzende percelen. Nederland verbant zo ongeveer alle sociaal-economische activiteiten uit de Natura 2000-gebieden. Dat gaat veel te ver, Europa vraagt daar niet om. De doorgeschoten Nederlandse uitvoering van de EU-natuurrichtlijnen brengt bestaande activiteiten van bedrijven, burgers en overheden in de knel. Zelfs onze nationale parken als de Hoge Veluwe beklagen zich erover dat normaal onderhoud van heide niet meer is toegestaan. Mijn onderzoek Land in de knel toont aan dat actie nodig is. Zonder oplossingen voor knelgevallen is meer nationale natuurambitie gedoemd te mislukken. Het kabinet moet tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 werken aan oplossingen, helderheid, werkbaarheid en dus flexibilisering van de uitvoering van EU-natuurrichtlijnen.

Annie Schreijer-Pierik Europarlementariër namens CDA/EVP

gehandicapten

Nederland, doe meer!

Morgen wordt wereldwijd aandacht besteed aan de 34e UN International Day Of Persons With Disabilities. In Nederland wil het echter niet zo vlotten. Zo konden wij maar 65 goed toegankelijke activiteiten vinden in 45 van de 393 Nederlandse gemeenten. Dat betekent 1 activiteit per 260.000 inwoners. Van veel gemeenten kregen wij als excuus dat men druk is met de problemen rond decentralisatie van de Jeugdzorg en vluchtelingenopvang. En dit terwijl Wereldgehandicaptendag actueler is dan ooit: de Tweede Kamer staat op het punt om het VN-gehandicaptenverdrag eindelijk te ondertekenen. Al vrezen wij dat dit met zo veel toelichtingen en notities zal gebeuren dat het net als het Kyoto-, Kopenhagen- en straks het Parijs Klimaatverdrag dadelijk niks meer voorstelt. Los van de ratificatie willen wij alle Nederlandse politici en overheden vragen om met lokale en landelijke gehandicaptenorganisaties in gesprek te gaan om de komende transitie in goede banen te leiden voordat het te laat is. We kunnen ons na de debacles met de wet maatschappelijke ondersteuning en met de jeugdzorg geen derde mislukking veroorloven.

Erik Van Loon directeur Wereldgehandicaptendag, Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid PvdA

’t Zijn gewoon mensen

Met verbazing las ik Gehandicapten werknemers? Nergens te vinden (27/11). De kop is al stigmatiserend. Het zijn gewoon mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het klopt dat de diverse overheidsinstellingen vaak langs elkaar werken. De paradox is dat als deze organisaties hun werk goed verrichten, ze zichzelf opheffen. Het is echter geen kwestie van een ‘blik met medewerkers opentrekken’. De doelgroep vraagt meer aandacht. Met ruim 190 medewerkers uit de bijstand geven wij het goede voorbeeld. We werken al ruim vijftien jaar samen met gemeenten. Prima om staatssecretaris Klijnsma aan te spreken op bureaucratische problemen. Maar laten we vooral denken in kansen. Bij Klijnsma ligt een voorstel om garantiebanen in de keten te laten invullen door schoonmaakbedrijven. Daarvoor zijn randvoorwaarden noodzakelijk. Het werken met de doelgroep kan wel. Onze relaties zijn trots op onze medewerkers en die zijn trots dat ze werken.

Gaby Westelaken directeur GWS dé schoonmaker

  • Mary-Jo de Leeuw Wassenaar
  • Annie Schreijer-Pierik Europarlementariër namens CDA/EVP
  • Gaby Westelaken directeur GWS dé schoonmaker
  • Tweede Kamerlid Pvda
  • Erik Van Loon directeur Wereldgehandicaptendag
  • Otwin van Dijk