Een fuikwebsite die geen enkele klant wist te vangen

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: fuiksites en headhunters.

Handige jongens onder elkaar, het letselschadebureau en de website-ontwikkelaar. De een huurde de ander in om met een ‘fuikwebsite’ klanten te lokken. Zo’n site, zo legt de rechter in zijn vonnis uit, is bedoeld om slechts onafhankelijkheid en deskundigheid te suggereren. Er wordt namelijk achtergehouden dat er in werkelijkheid maar één aanbieder achter schuil gaat. Slachtoffers van medische missers, ongevallen of beroepsziekten worden aangemoedigd hun adres op de site achter te laten. Wie dat doet is dan een toekomstige klant, ofwel een internetlead, in dit geval van de Brabantse letselschadespecialist Rogier Witlox. Het marketingbureau Brandhouse ontving voor deze opdracht 60.000 euro. De resultaten van fuiksite ‘misterclaim.nl’ vielen Witlox nogal tegen, zodat hij de site maar offline haalde. Brandhouse vond dat kennelijk zonde van het idee en begon zélf ook zo’n site: letselschadeadvocaat-nocurenopay.nl. Dat leverde ook inderdaad namen en adressen van toekomstige klanten op. Die werden vervolgens voor 250 euro per stuk aan Witlox aangeboden.

De uitspraak vermeldt helaas niet welk gezicht Witlox toen trok, maar de dagvaarding verraadt enige ergernis. Oneerlijke, dus onrechtmatige concurrentie; en dus graag de 60 mille terugbetalen, de schade vergoeden, een verbod om (verder) internetleads te genereren en het overdragen of verwijderen van hún fuiksite. De rechter oordeelt dat Brandhouse voor Witlox deed wat het contractueel moest doen; er waren geen resultaten gegarandeerd. Dat de fuiksite niet één nieuwe klant opleverde, is dus geen grond voor klagen. Maar dat het bureau een eigen site oprichtte, terwijl de relatie met Witlox nog liep, vindt de rechter wel onrechtmatig. Dat ging duidelijk om eigen gewin en was niet, zoals het bureau aanvoerde, een testsite, om uit te zoeken waarom de site voor de klant niet liep. De schadevergoeding die Witlox vordert, wegens ‘misgelopen zaken’, is zo slecht onderbouwd dat de rechter haar niet toewijst. De eis dat het Brandhouse verboden moet worden nog dergelijke fuiksites te bouwen, vindt de rechter ook te algemeen. Als er meer tijd is verstreken na het aflopen van het contract met Witlox, mag Brandhouse weer gebruikmaken van het recht op vrije concurrentie.

    • Folkert Jensma