De Randstad blijft in trek, lijkt het

De steden in Nederland blijven de komende dertig jaar waarschijnlijk groeien. De trek naar de Randstad lijkt door te zetten, terwijl Limburg en Zeeland tussen 2012 en 2050 krimpen met misschien wel meer dan 10 procent.

Dit melden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun vandaag verschenen Toekomstverkenning voor 2030 en 2050.

De komende decennia zal veel behoefte blijven aan nieuwe en verbouwde woningen. Dat komt vooral doordat huishoudens nog altijd kleiner worden, en dus in aantal toenemen. Voor die woningen is ruimte genoeg, behalve in enkele gebieden in het westen, bijvoorbeeld Haarlem en Den Haag.

De economie is „veerkrachtig genoeg” om net als vóór de crisis evenwichtig te groeien, maar die groei zal niet meer uitkomen boven 2 procent. Van 1980 tot aan de economische crisis in 2008 was dit gemiddeld 2,6 procent. Oorzaken zijn de lagere bevolkingsgroei en vergrijzing. Nu is nog een op zes Nederlanders ouder dan 65 jaar; in 2050 geldt dat voor een op vier.

De vraag naar luchtvaart stijgt spectaculair. De energievoorziening blijft nog lang leunen op fossiele energie, aldus de studie.

    • Arjen Schreuder