Werken tot na je 67ste? In Japan biedt een robot hulp

Waar veel landen zich geen raad weten met het probleem van vergrijzing investeert Japan juist in ouderen.

In Japan wonen meer dan 10 miljoen mensen die ouder zijn dan 80 jaar. Foto: Yoshikazu Tsuno / AFP

Het is een probleem waar veel landen mee te kampen hebben: vergrijzing. De groep 65 jaar en ouder wordt vaak gezien als een last die zelf weinig meer bijdraagt aan de samenleving. Zo niet in Japan; daar wordt juist geïnvesteerd in deze groep potentiële arbeidskrachten.

In een longread beschrijft The Wall Street Journal hoe Japan door middel van technologische hulpmiddelen de groep ouderen langer aan het werk houdt. Het land moet ook wel: in Japan is één op de vier mensen ouder dan 65 jaar. Er is een steeds groter wordend tekort aan arbeidskrachten. Ter vergelijking: in de Europese Unie ligt het aantal 65-plussers onder de 20 procent en in de Verenigde Staten is het zelfs 15 procent.

In 2050 zal de verhouding beroepsbevolking/ouderen en kinderen in Japan ongeveer gelijk zijn. In de jaren 80 was de beroepsbevolking nog tweemaal zo groot als de groep ouderen en kinderen, dat is nu bijvoorbeeld nog het geval in de Verenigde Staten.

Het Japanse antwoord

De scheve bevolkingsopbouw vraagt om inventieve oplossingen. Hiroyuki Murata, zakenman en schrijver van de bestseller De Zaak van het Verouderen: 10 Succesvolle Strategieën voor een Diverse Markt:

“We moeten onze houding veranderen van ‘anti-verouderen’ naar ‘slim verouderen’.”

Hoe verouder je slim als land? Bijvoorbeeld door technologie te gebruiken om ouderen langer te kunnen inzetten op de arbeidsmarkt:

In sommige gevallen kunnen technologische ontwikkelingen, zoals het zogenoemde exoskelet, een enorm verschil maken: ouderen kunnen met behulp van het exoskelet twee keer zoveel kilo’s tillen. In zware sectoren als de landbouw maakt dit een groot verschil. Ook nemen robots er het zware werk steeds vaker uit menselijke handen, waardoor ouderen langer door kunnen werken. Technologische ontwikkeling als antwoord op vergrijzing: in Japan is de omslag begonnen.

Lees de longread van The Wall Street Journal hier, 3145 woorden (gemiddelde leestijd: 12:30 minuten).