The Rite Veronica, 22.15-0.30u.

(Mikael Håfström, 2011). Michael Kovak, een Amerikaanse priester in opleiding die naar Rome trekt om er de exorcismecursus te volgen, is een scepticus die liever wetenschappelijke verklaringen zoekt voor rare fenomenen dan voetstoots aan te nemen dat de duivel in het spel is. Maar zijn gezonde dosis scepsis wordt uitgedaagd door zijn ontmoeting met de topexorcist van het Vaticaan, vader Lucas (Anthony Hopkins). Die ziet overal het werk van de duivel in, ook al zijn er tekenen dat een jong meisje wellicht door haar vader is misbruikt.