Enschede legt reddingsplan FC Twente voor aan de raad

Als het voorstel wordt afgewezen, leidt dat volgens het college tot een faillissement.

FC Twente-directeur Gerald van den Belt.
FC Twente-directeur Gerald van den Belt. Foto Vincent Jannink / ANP

Het Enschedese college van burgemeester en wethouders (B en W) heeft in de raad een voorstel gedaan om FC Twente weer financieel gezond te krijgen. Het college wil de voetbalclub een garantstelling bieden van maximaal 32 miljoen euro. Als het voorstel er niet doorheen komt, leidt dat er volgens B en W “onvermijdelijk” tot het intrekken van de licentie door de KNVB en daarmee het faillissement van de club.

De garantstelling is bedoeld voor een nieuw op te richten stichting waar het stadion in wordt ondergebracht. De stichting neemt ook de schulden die FC Twente voor het stadion heeft gemaakt over. In ruil daarvoor doet de club afstand van haar aandelen in het stadion, schrijft directeur Gerald van den Belt op de website, en betaalt de club voor De Grolsch Veste huur aan de stichting.

Enschede stelt voor de herfinanciering een aantal voorwaarden aan FC Twente. Zo moet er volgens de club onder meer een scheiding komen tussen het bestuur en de kapitaalverstrekking en moet een klokkenluidersregeling worden ingesteld. “Het huidige bestuur onderschrijft deze condities voluit”, schrijft Van den Belt.

Problemen

Als het Enschedese plan wordt goedgekeurd zijn volgens het college ook andere schuldeisers bereid een deel van de schulden kwijt te schelden: “Een belangrijke en maatschappelijk relevante instelling wordt op deze manier voor de Enschedese samenleving behouden.” De gemeenteraad neemt waarschijnlijk op 14 december een besluit.

Vorige week stapte voorzitter Aldo van der Laan van FC Twente op na berichten over een omstreden deal die de club gesloten zou hebben met een investeringsfonds. Hij was jarenlang de assistent van zijn voorganger Joop Munsterman, die in april opstapte vanwege de ernstige financiële problemen die waren ontstaan.

    • Bastiaan Nagtegaal