Vastgoedbank van SNS Reaal overtrad meermaals de wet

De overtredingen waren „ernstig” en „structureel”, aldus toezichthouder De Nederlandsche Bank.

De vastgoedbank van SNS Reaal heeft jarenlang op meerdere punten de Wet op het financieel toezicht overtreden. Zo had ze op „alle relevante risico’s” geen zicht. Dit schreef De Nederlandsche Bank (DNB) in september 2013 in een brief aan de directie van de vastgoedbank, die toen al een half jaar genationaliseerd was. De overtredingen zijn nooit openbaar gemaakt. Op 1 februari 2013 kwam SNS Reaal in handen van de staat wegens omvangrijke verliezen. Net daarvoor startte de toezichthouder een onderzoek bij de vastgoedbank dat tot april van dat jaar duurde. Ze constateerde in totaal zeven overtredingen van de wet. DNB noemde de overtredingen „ernstig” en „structureel” en ging ervan uit dat ze niet alleen in de onderzoeksperiode, maar al „geruime tijd” voortduurden. De overtredingen vonden plaats „door de gehele organisatie heen”.

In de wet staat onder meer dat een bank beleid moet voeren waarmee ze belangenverstrengeling tegengaat, voorkomt dat werknemers strafbare feiten plegen, of waarmee anderszins het vertrouwen in de financiële instelling wordt geschaad. SNS Property Finance slaagde hier niet in, „ondanks alle signalen en interne rapportages de afgelopen jaren”. De vastgoedbank kreeg daarom van DNB een aanwijzing, wat in Nederland hooguit een of twee keer per jaar voorkomt.

Met de daarin genoemde maatregelen werd de bank zo goed als onder curatele gesteld. Ze mocht niet zelf een plan van aanpak maken, maar moest daarvoor een externe partij inhuren die de goedkeuring van DNB kon dragen. Ook moest de opdracht aan die partij eerst worden voorgelegd en moest naderhand weer een ander bedrijf worden ingehuurd om te zien of de bank de zaken ook echt weer op orde had. Pas eind vorig jaar was dat het geval.