UWV-site voor uitkeringen nog steeds kwetsbaar

Doordat de UWV-website in 2013 vaak plat lag, kwamen uitkeringsgerechtigden in problemen. Dat risico bestaat nog steeds.

De ICT-problemen bij uitkeringsinstantie UWV zijn nog niet opgelost.

Uitkeringsinstantie UWV heeft structurele problemen die bijdroegen aan de crash in 2013 van de website werk.nl nog altijd niet opgelost. Honderdduizenden werkzoekenden zijn van deze site afhankelijk voor onder meer het aanvragen van uitkeringen en het verplicht melden van sollicitaties en neveninkomsten.

Hoewel het UWV intern onderkent dat het wegwerken van deze technische kwetsbaarheden urgent en belangrijk is, stokken de pogingen om die op te lossen door capaciteitsgebrek en onenigheid over de koers. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

UWV besteedt veel tijd en tientallen miljoenen aan het in de lucht houden van werk.nl. De site heeft daardoor sinds de zomer van 2013 geen dagenlange storingen meer gehad. Maar door de manier waarop werk.nl is gebouwd, en omdat het onderhouden van de site op technisch ouderwetse wijze plaats vindt, blijft de site kwetsbaar voor fouten bij reparaties of verbeteringen. Inhoudelijke verbeteringen, waardoor werkzoekenden meer aan de site hebben, komen daardoor in gedrang.

Het UWV bestrijdt dat burgers in het algemeen ontevreden zijn en wijst erop de klanten werk.nl nu waarderen met een 6,9. „De beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid zijn bovendien sterk verbeterd.”

IBM is nu de belangrijkste ict-leverancier van het UWV. In de aanloop naar de dagenlange crash in juli 2013 deed het UWV nog een poging om van het bedrijf af te komen, dat destijds de servers beheerde waar werk.nl op draait. „De Raad van Bestuur van UWV heeft geen vertrouwen meer dat [een oplossing van de problemen rond werk.nl] zelfstandig door IBM geleverd kan worden”, zo schreef het UWV toen aan IBM.

Toch zette de het UWV dit plan na maandenlange discussies en voorbereidingen niet door. Het UWV zegt nu tevreden te zijn over IBM.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een bedrijf dat voor het UWV de kwaliteit van zijn software controleerde, een half jaar voor de crash al waarschuwde dat werk.nl op instorten stond. Het bedrijf waarschuwde ook een topambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat UWV „te weinig grip heeft op de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening, in het bijzonder de techniek”. Het UWV reageerde boos, en stuurde dit bedrijf vlak na de crash weg.

Lees verder: De crash was voorspeld – en hij kwam ook

Voor tips mail naar ictonderzoek@nrc.nl.

    • Derk Stokmans