Kabinet trekt 350 miljoen extra uit voor opvang asielzoekers

Het kabinet trekt nog dit jaar 350 miljoen euro extra uit voor de opvang van asielzoekers. Volgend jaar komt daar nog eens 400 miljoen euro bij. Ook hebben kabinet, provincies en gemeenten gisteren nieuwe afspraken gemaakt om de vluchtelingen die naar Nederland komen geschikte opvang te kunnen blijven bieden.

Elke provincie moet vóór 1 februari volgend jaar een plan hebben voor 2.500 opvangplekken. Dat mag in grote ‘1.500+’-locaties, maar ook kleinschaliger opvang is goed. Deze opvang moet de crisisnoodopvang, waar nu veel gebruik van wordt gemaakt en waar vluchtelingen in beginsel maar 72 uur kunnen blijven, overbodig maken.

‘Statushouders’, dat zijn de vluchtelingen met verblijfsvergunning, moeten om hun integratie te bevorderen voortaan een ‘participatieverklaringstraject’ doorlopen. Nieuwkomers worden gewezen op hun rechten en plichten en de waarden van de Nederlandse samenleving. Ze kunnen via dat traject, dat de gemeenten moeten organiseren, ook kennismaken met potentiële werkgevers, welzijnsorganisaties en verenigingen. Gemeenten krijgen hier extra geld voor van het Rijk. Wie niet meedoet aan de inburgering, kan zijn verblijfsvergunning worden geweigerd.

Ondertussen neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maatregelen om de wachttijden voor een verblijfsvergunning te verkorten. De IND wil „evident kansarme” asielverzoeken sneller afwijzen. Als na identificatie en registratie blijkt dat een asielzoeker weinig kans maakt op een verblijfsvergunning, wordt die aanvraag versneld afgedaan.

De termijn waarbinnen de IND moet beslissen over gezinshereniging van mensen die hier mogen blijven, wordt verlengd naar negen maanden. Dat is nu drie maanden.