Je lintje belandt zo onder in de la

Illustraties Cyprian Koscielniak

In uw smaakvolle en leerzame kijkje in de lintjeskeuken (24/11) ziet u een belangrijke horde voor het verkrijgen van een lintje over het hoofd: de ambtenaren ten gemeentehuizen.

De weg naar een lintje begint bij het aanvraagformulier dat op het gemeentehuis van de beoogde decorandus ingevuld moet worden. Daar gaat officieel de burgemeester over, maar in de praktijk laten veel burgemeesters dit over aan een ambtenaar.

En daar kan het al verkeerd gaan, getuige het incident dat zich in 2009 in Hilversum voordeed. Er was een lintje aangevraagd voor drie kerkelijke vrijwilligers, maar de aanvragers hoorden nooit meer wat.

Ze gingen op onderzoek uit en schakelden toenmalig vicepremier André Rouvoet in, die in Hilversum is opgegroeid en van dezelfde kerk was. Toen bleek dat de betreffende ambtenaar deze lintjes niet zo nodig vond en de aanvraag onder in de la had laten liggen. Met stoom en kokend water konden de lintjes nog net op tijd worden uitgereikt. Hoed u dus voor ambtenaren op de route naar een lintje en wees alert.

Overigens hebben in het verleden ook koninginnen zich intensief met de lintjes bemoeid. Zo verzette koningin-regentes Emma zich met hand en tand tegen toekenning van lintjes aan vrouwen. Toen er onder haar bewind voor het eerst een vrouw voorgedragen werd, een bekende schilderes, zei Emma:

„Als het dan toch een vrouw moet zijn, dan liever een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de liefdadigheid, want dat is een beter voorbeeld voor het volk.” En aldus geschiedde.

auteur van het boek Een lintje van de koning

    • Bert van Nieuwenhuizen