Colofon

DeLUXE is een uitgave van NRC Handelsblad en nrc.next.

Hoofdredacteur Peter Vandermeersch

Gastredacteur Alain Passard

Met dank aan

Charlotte Pruvost

Redactie Arjen Ribbens, Monique Snoeijen (chef)

Eindredactie Rianne van Dijck

Redactieassistent Liesbeth Carp

Art director Jan Paul van der Wijk

Directeur-uitgever: Rien van Beemen

Commercieel directeur: Madelon Hoekstra-Fortuin, m.hoekstra-fortuin@nrc.nl

tel. +31 6 50683329

International Sales manager: Dylan Schuitemaker, d.schuitemaker@nrc.nl,

tel.+31 6 31679886

Manager Traffic: John Wesselman, j.wesselman@nrc.nl, tel.+31621699775

Druk: Roto Smeets, Etten

Redactie-adres: Postbus 3372, 1001AD Amsterdam

E-mail: lux@nrc.nl

NRC HANDELSBLAD, 2015

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij NRC Media BV c.q. de betreffende auteur. Zie voor de volledige tekst nrc.nl. Op ingezonden bijdragen zijn de algemene publicatievoorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage op de redactie en worden op verzoek kosteloos toegezonden.