Meer fundamenteel onderzoek nodig aan resistente bacteriën

In het artikel ‘Antibiotica tegen MRSA zijn gevaarlijk’ worden de nadelige effecten beschreven indien een resistente bacterie met de verkeerde antibiotica behandeld wordt (Wetenschapsbijlage, 14 november). Wij arts-onderzoekers ervaren daarbij een spanningsveld. Enerzijds moeten wij voorkomen dat er antibiotica gegeven worden waar bacteriën ongevoelig voor zijn en die mogelijk zelfs de ziekte verergeren, anderzijds wordt ons gevraagd diagnostiek in te perken om kosten in de zorg te reduceren. Fundamenteel onderzoek naar het effect van antibiotica is nodig, naast voldoende testen door de medisch microbiologische laboratoria. Dat sluit ook aan bij de oproep van Ioannidis in dezelfde bijlage om meer basaal, door onderzoekers ingegeven, onderzoek te verrichten. Alleen zo kunnen we de zorg optimaliseren en de toenemende resistente micro-organismen adequaat bestrijden.

Dr. Willem van Wamel