Hoeveel is vijftien plus dertien

Met letters en cijfers kun je spelen. Vier bijvoorbeeld is een mooi woord voor 4. Er zitten precies vier letters in. Vier is in het Nederlands trouwens het enige getal waarvoor dit zo is.

Met sommen kun je letters en cijfers wel vaker kloppend krijgen. Neem ‘vijftien min een’. Als je de spaties niet meerekent, staan er precies evenveel letters als de uitkomst van deze som.

‘Negentien min drie’ is een andere. Tel maar na.

Zelfs met de dag van vandaag kun je sommen maken. Zoals deze: ‘achtentwintig keer één kwadraat’. ‘Één kwadraat’ is hetzelfde als 1x1. Dus de twee enen van november zitten er ook in verstopt.

Als je smokkelt en de lange ‘ij’ als één letter telt, vind je trouwens al vlug een som met twee kwadraten: ‘vijf kwadraat plus een kwadraat’.

En je kan ook nog met vragen werken. Zoals: Hoeveel is vijftien plus dertien? Tel je alleen de letters (het vraagteken doet dus niet mee), dan vind je precies de uitkomst van deze som.

Een vraag met min? Lukt ook. Wat dacht je van deze: Hoeveel is vijfenveertig min dertien? Tel maar na.

Er is een trucje te bedenken om zulke sommen te vinden. Met wiskundige vergelijkingen. Het lukt niet altijd, maar dat had je zo ook wel gezien. Honderd, duizend, miljoen .... die woorden hebben nog steeds maar zeven letters. Dat schiet niet op.

Zijn er wel andere vraagsommen met de dag van vandaag te vinden? Ja hoor. Zoals: Hoeveel is twee plus achtentwintig? Of: Hoeveel is vijfenzestig min achtentwintig?

Misschien weet jij nog een betere?