Grootste thuiszorgbedrijf vraagt uitstel van betaling aan - 12.000 banen mogelijk weg

Grootste thuiszorgorganisatie TSN ziet geen „reële vooruitzichten” meer, 12.000 banen verdwijnen mogelijk.

Foto ANP
Foto ANP

TSN Thuiszorg, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, vraagt uitstel van betaling aan. De onderneming lijdt structureel verlies en de directie ziet geen „reële vooruitzichten” meer om met zijn 12.000 werknemers op een rendabele manier huishoudelijke hulp aan te bieden.

Vanmorgen is het personeel ingelicht dat de onderneming zelf surseance zal aanvragen. Naar verwachting zal vandaag of maandag een bewindvoerder worden aangesteld. De huishoudelijke hulp van ruim 40.000 hulpbehoevenden, verspreid over 300 gemeenten, gaat tijdens de surseance gewoon door, maar bij een eventueel bankroet zal een oplossing moeten worden gevonden.

Directe aanleiding is een uitspraak van de rechter die de thuiszorgorganisatie verbood om de beloning van ruim 4.000 medewerkers te verlagen. Dat was volgens het bedrijf nodig omdat gemeenten veel minder bereid zijn te betalen voor thuiszorg dan dat de onderneming volgens de cao moet betalen. Bij eenderde van het personeel zegt TSN op ieder gewerkt uur 6 euro toe te leggen.

Algemeen directeur Zion Jongstra zegt in deze krant geen mogelijkheden voor een doorstart van TSN Thuiszorg te zien. Hij verwacht niet dat concurrenten onderdelen zullen overnemen, juist omdat de perspectieven om geld te verdienen in de ‘eenvoudige’ thuiszorg – huishoudelijke hulp – zo slecht zijn. Hij is ook pessimistisch over de arbeidsperspectieven van de 12.000 huishoudelijke hulpen. „Als wij omvallen is het nog maar de vraag of onze mensen een nieuwe baan vinden. Veel van onze medewerkers zijn wat ouder, voor hen is het vooruitzicht op de arbeidsmarkt extreem somber. Áls ze al een baan vinden, zal dat zijn voor bepaalde tijd in de laagste loonschaal.”

Een faillissement van TSN zou een van de grootste in de geschiedenis zijn. Technisch installatiebedrijf Imtech, dat deze zomer failliet ging, telde 22.000 werknemers van wie 4.500 in Nederland. De afgelopen twaalf maanden gingen al twee grote zorginstellingen in de huishoudelijke zorg failliet: Thebe (2.000 werknemers) en Pantein/Vivent (1.750 werknemers).

Bij een bankroet van TSN Thuiszorg zullen de ruim 40.000 contracten tussen gemeente en TSN door andere partijen moeten worden overgenomen. Dat betekent onzekerheid voor de ouderen en gehandicapten die uiteindelijk via de gemeente een nieuwe huishoudelijke hulp moeten krijgen.

Eerder dit jaar waarschuwden vier grote zorginstellingen voor het „sociale slagveld” dat zich bij de hulpen in de huishouding voltrekt. In een brandbrief deden zij een dringend beroep op staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA) om in te grijpen. Zij voorspelden toen dat 220.000 hulpbehoevenden hun thuishulp dreigen te verliezen. Gemeentes zijn niet bereid voldoende te betalen voor thuiszorg. Het gevolg is dat veel bedrijven onder de kostprijs werken en verlies lijden.

Jongstra: „Het bizarre is dat we een overheid hebben die zegt het belangrijk te vinden dat mensen een vaste baan hebben. Het kabinet heeft dat ook meermalen uitgedragen. En tegelijkertijd zien we dat de overheid niet bereid is de prijs te betalen die daarbij hoort.”

Jongstra zegt dat het in de thuiszorg vooral om de zwakkeren in de samenleving gaat, zowel bij de hulpbehoevende ouderen als de thuiszorgmedewerkers. Veel werknemers hebben moeite rond te komen. Jongstra ziet bij zijn personeel „vele honderden” loonbeslagen waarbij schuldeisers het salaris opeisen bij TSN.