Natuurexcursie Amstelpark

Foto Sergei Herczog

Zondagmiddag een natuurexcursie door het Amstelpark, georganiseerd door IVN. Dit grote en zeer afwisselende park ten zuiden van de Ring A10 is nog lang niet bij alle Amsterdammers bekend, maar wie er eenmaal geweest is blijft er terugkomen. Deze excursie speciale aandacht voor groeibewegingen van bomen en planten. Hoe bewegen ze en waar willen ze naartoe? Planten staan weliswaar op een vaste plaats, maar ze staan niet stil. Sterker nog: ze kunnen zich over grote afstanden verplaatsen. De excursie eindigt (en sluit aan) bij de tentoonstelling Growing Matter in het Glazen Huis. Zondag 29 november, 13.00 - 14.30 uur, vertrekpunt het Glazen Huis in het Amstelpark (Europaboulevard). www.ivn.nl