Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Kamermeerderheid wil kolencentrales sluiten

PvdA maakt draai, D66 spreekt van „historische stap”.

Nog elf kolencentrales
Nog elf kolencentrales

De Tweede Kamer heeft het kabinet-Rutte opdracht gegeven om de kolencentrales in Nederland „gefaseerd” te sluiten. Daarmee dwingt de Tweede Kamer het kabinet de koers te volgen van het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk, die al eerder het einde van hun kolencentrales aankondigden.

Een Kamermeerderheid steunde gisteren een oproep hiertoe van Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66). Het kabinet, lees minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD), moet met de producenten van kolenstroom een gezamenlijk plan opstellen om alle kolencentrales, op termijn, te sluiten. Volgend najaar wil de Tweede Kamer een concreet plan zien. Dat is het moment waarop het Energieakkoord wordt geëvalueerd en eventueel kan worden aangepast.

Nu al voorziet dat akkoord in de sluiting van vijf oude, vervuilende kolencentrales. Zes andere, waaronder drie hypermoderne centrales die nog maar net in bedrijf zijn, zouden voorlopig mogen blijven draaien als ze behalve steenkool ook biomassa stoken.

D66 noemde de stemming gisteren „een historische stap” en „winst voor het klimaat en voor onze gezondheid”. Van Veldhoven had haar motie twee weken geleden – tijdens de behandeling van het Belastingplan – ingediend, maar kreeg toen niet de steun van de PvdA. Zonder die steun was er geen meerderheid en dus liet Van Veldhoven de motie toen niet in stemming brengen.

Maar afgelopen week ging coalitiepartij PvdA alsnog akkoord en was er een meerderheid. De VVD reageerde erg kritisch op die verschuiving van coalitiegenoot PvdA. Minister Kamp schetste in september nog hoe dramatisch de sluiting zou zijn. „We praten in totaal echt over miljarden en miljarden aan kapitaalvernietiging bij die bedrijven. Dat is naar mijn mening niet verantwoord.”

Het kabinet doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, aldus het ministerie van EZ vanochtend in een reactie op de motie. „Het sluiten van alle kolencentrales wordt daarin meegenomen. (...) Als de overheid kolencentrales dwingt te sluiten, kan dat leiden tot schadeclaims tegen de staat.” Het is dus nog de vraag of en in welk tempo de VVD-minister uitvoering gaat geven aan een opdracht waar hij zelf niet achter staat.

Milieuorganisaties reageren positief op de Kameruitspraak. Greenpeace-woordvoerder Willem Wiskerke is wel verbaasd over het tempo waarin de kolendiscussie ineens loopt. „Sluiting was een half jaar geleden nog onbespreekbaar en nu moet de regering aan de slag.”

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de motie in strijd met het energieakkoord. „Als je bedrijven daaraan wil houden, dan kun je daar niet zomaar uitspringen omdat je zegt: ik weet het even beter daar op het Binnenhof”, aldus voorzitter Hans de Boer vanochtend in De Telegraaf.