De jacht op neushoorns is nu weer geopend

Dierenactivisten in Zuid-Afrika zijn woest. Het verbod op binnenlandse handel in de hoorns van neushoorns is opgeheven.

None

Dierenactivisten in Zuid-Afrika hebben woedend gereageerd op de beslissing van een rechtbank om het verbod op de handel in hoorns van neushoorns binnen de landsgrenzen op te heffen. De rechtbank bepaalde dat het moratorium dat sinds 2009 van kracht is op de hoornhandel onwettig is omdat het ministerie van Milieu zich niet aan de procedures zou hebben gehouden die voor het afkondigen van zo’n verbod van toepassing zijn.

Activisten zijn bang dat het opheffen van het verbod de illegale jacht op neushoorns zal aanwakkeren. Vorig jaar werden alleen al in Zuid-Afrikaanse parken 1.215 neushoorns gestroopt, bijna honderd keer zo veel als acht jaar geleden.

De actiegroep Activists for Animals Africa noemt de rechterlijke uitspraak „schokkend, slecht geïnformeerd en een ondermijning van de poging om de internationale handel in hoorns in te dammen”. De zaak is aangespannen door twee privéparken met neushoorns. De eigenaren denken dat legalisering van de hoornhandel in Zuid-Afrika de prijs op de zwarte markt zal drukken. De rechtbank was het met klagers eens dat het moratorium in de afgelopen zes jaar de stroperij niet heeft tegengegaan. Volgens de rechtbank heeft het ministerie van Milieu onder meer nagelaten het verbod in een landelijke krant aan te kondigen.

Activisten vinden de redenering van de rechtbank onbegrijpelijk. „De georganiseerde misdaad stopt niet als je de handel legaliseert”, zegt Allison Thomson, van de actiegroep Outraged SA Citizens against Poaching. De prijs van de hoorn op de zwarte markt in Zuidoost-Azië is de afgelopen jaren gestegen tot meer dan 65.000 euro per kilo. Het poeder van de vermalen hoorn zou helpen tegen kanker en andere aandoeningen en is een statussymbool geworden voor de Aziatische elite.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieu gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep en heeft geëist dat het verbod tot het beroep in stand blijft. „Als het ministerie niet in beroep was gegaan, had Zuid-Afrika echt in zijn hemd gestaan, omdat de regering Vietnam en China vraagt om hulp in de bestrijding van de handel.” De activisten zijn bang dat het opheffen van het Zuid-Afrikaanse verbod een opmaat is voor het opheffen van het internationale handelsverbod. Dat verbod komt volgend jaar september ter sprake op de internationale conferentie over de handel in wild, CITES. Dierenactivisten waarschuwen dat er nu meer neushoorns worden gedood dan er geboren worden.

    • Bram Vermeulen