De jacht op neushoorns in Zuid-Afrika is weer geopend

Dierenactivisten in Zuid-Afrika zijn woest. Het verbod op binnenlandse handel in de hoorns van de neushoorn is opgeheven.

De Zuid-Afrikaanse regering gaat in beroep tegen opheffen van het verbod op de binnenlandse hoornhandel. Foto Salym Fayad / EPA

Dierenactivisten in Zuid-Afrika hebben woedend gereageerd op de beslissing van een rechtbank om het verbod op de handel in hoorns van neushoorns binnen de landsgrenzen op te heffen. De rechtbank bepaalde dat het moratorium dat sinds 2009 geldt, onwettig is omdat het ministerie van Milieu zich niet zou hebben gehouden aan de proceduresvoor het afkondigen van zo’n verbod.

Activisten vrezen bang dat het opheffen van het verbod de illegale jacht op neushoorns zal aanwakkeren. Vorig jaar werden alleen al in Zuid-Afrikaanse parken 1215 neushoorns gestroopt, bijna honderd keer zoveel als acht jaar geleden.

De actiegroep Activists for Animals Africa noemt de rechterlijke uitspraak „schokkend, slecht geïnformeerd en een ondermijning van de poging om de internationale handel in hoorns in te dammen”.

De rechtszaak was aangespannen door twee privéparken met neushoorns. De eigenaren denken dat legalisering van de hoornhandel in Zuid-Afrika de prijs op de zwarte markt zal drukken. De rechtbank is het met hen eens dat het moratorium in de afgelopen zes jaar de stroperij niet heeft gestuit. Volgens de rechtbank heeft het ministerie van Milieu onder meer nagelaten het verbod in een landelijke krant aan te kondigen.

Activisten vinden de redenering van de rechtbank onbegrijpelijk. „De georganiseerde misdaad stopt niet als je de handel legaliseert”, zegt Allison Thomson van de actiegroep Outraged SA citizens against poaching. Zuid-Afrika heeft geen noemenswaardige markt voor de hoorns. De meeste gestroopte hoorns uit de wildparken eindigen in Thailand, Laos, Vietnam en China. De prijs van de hoorn op de zwarte markt in Zuidoost-Azië is de afgelopen jaren gestegen tot meer dan 65.000 euro per kilo. Het poeder van de vermalen hoorn zou helpen tegen kanker en andere aandoeningen en is een statussymbool geworden voor de Aziatische elite.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie voor Milieu gaat tegen de uitspraak van de lagere rechtbank in beroep en heeft geëist dat het verbod in stand blijft tot dat beroep heeft gediend. „Als het ministerie niet in beroep was gegaan dan had Zuid-Afrika echt in zijn hemd gestaan, omdat de regering Vietnam en China vraagt om hulp in de bestrijding van de handel.”

De activisten zijn bang dat het opheffen van het Zuid-Afrikaanse verbod de opmaat is voor het opheffen van het internationale handelsverbod. Dat verbod komt volgend jaar september ter sprake op de Internationale conferentie over de handel in wild, CITES. Dierenactivisten waarschuwen dat er nu meer neushoorns worden gedood dan er geboren worden.

    • Bram Vermeulen