Strengere controles van kunstbroedplaatsen

De gemeente gaat strenger controleren of huurders van creatieve broedplaatsen deze daadwerkelijk als atelier gebruiken. Als dat niet zo blijkt te zijn, wordt het huurcontract opgezegd en wordt de ruimte aan andere creatieven aangeboden. Dat schrijft de gemeente in het atelier- en broedplaatsenbeleid 2015-2018. Volgens een woordvoerder wordt dit steekproefsgewijs gecontroleerd en is dit noodzakelijk voor de doorstroming. Momenteel wonen en werken zo’n 3.000 kunstenaars verspreid over 60 broedplaatsen in de stad. Jaarlijks gaat hier 1 à 1,5 miljoen euro aan gemeentegeld naartoe.