Pensioen ABP stijgt niet mee met loon

Ambtenarenpensioenfonds ABP laat de pensioenen komend jaar niet meestijgen met de loonontwikkeling. Het fonds, met 2,8 miljoen deelnemers, is daar financieel niet sterk genoeg voor. De dekkingsgraad stond eind oktober op 99,3 procent .De minimumnorm is 110 procent. De premie daalt wel door de versobering van het pensioen. Mogelijk verhoogt ABP de premie in april als de dekkingsgraad niet is hersteld. Dat zou het loonakkoord met de ambtenaren raken, omdat met de premieverlaging deels de loonsverhoging wordt betaald. (NRC)