Amsterdam is ineens 55 miljoen euro ‘kwijt’

De Amsterdamse wethouder Udo Kock (Financiën, D66) is 55 miljoen euro kwijtgeraakt op de begroting. Doordat de stadsdelen zijn opgeheven, moet de gemeente die verschillende budgetten overhevelen naar één centraal budget en het ambtelijk apparaat ontvlechten. De wethouder heeft het in een stuk voor het college van B en W over „44 begrotingsadministraties” die moesten worden door gespit. Bij die operatie bleek in de begroting van 2015 55 miljoen euro niet te kunnen worden verantwoord. Voor 2016 is nog eens 51 miljoen zoek. Het aanvankelijke begrotingsoverschot van Amsterdam – ruim 40 miljoen euro over 2015 – slaat hierdoor om in een voorlopig tekort van 8,7 miljoen euro. (NRC)